Zatepľovanie budov

V bežnej praxi sa používajú dva systémy

V súčastnej dobe je najpoužívanejší  kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) alebo minerálnej vlny pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami ( hmoždinkami ), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky, klinker pásikov, prírodný a umelý kameň.

Kontaktný zatepľovací systém je cenovo najdostupnejší a vzhľad budovy zostáva bez zásadnejších zmien.

Menej používaný je odvetraný zatepľovací systém. Predstavuje však spoľahlivejšie riešenie pri
obnove starších budov, ktorých murivo má stabilne zvýšenú hladinu vlhkosti. Akákoľvek chyba – nesprávne dimenzovanie hrúbky izolácie, nevhodný druh omietky alebo nedostatky pri realizácii – môže viesť ku kondenzácii vlhkosti vnútri muriva.


Používa sa najčastejšie na veľkých komerčných budovách. Keďže je drahší, ako kontaktné zateplenie, na rodinných domoch ho vidno iba zriedkavo. Narastá však trend použitia systému z dôvodu možnej kombinácie s modernými povrchovýmí úpravami fasád ako sú napr. keramické alebo vláknocementové fasády.


Riešenie predstavuje systém, pri ktorom zostáva medzi zateplenou stenou a povrchom fasády vzduchová medzera. Podmienkou je použitie prievzdušneho izolačného materiálu, napríklad minerálnej vlny alebo fúkanej izolácie za " mokra ". Predsadená fasáda spoľahlivo zachytáva zrážky, nápory vetra i pôsobenie slnečného žiarenia, pričom odvetraná vzduchová medzera odvádza nadmerné množstvo vodných pár unikajúcich z vnútra budovy von a zmierňuje veľké rozdiely teploty medzi exteriérovým prostredím a konštrukciou budovy.

V súčastnosti používame produkty od výrobcov

PCI , WEBER , BAUMIT a SEMPRE

Chcete aby sme Vám zamerali a nacenili zateplenie ?