Dosky Wolf - zvuková izolácia

DOSKY WOLF - zvuková izolácia

Počujete každý krok alebo Vám "dupú" deti nad hlavou? Obťažuje Vás každý neznámy zvuk alebo krik od susedov?

Z V U K O V Á   I Z O L Á C I A  =  T I C H O   V   D O M E

Dosky WOLF - jednotka vo zvukovej izolácii!

Patentom chránené zvukovo izolačné dosky WOLF predstavujú celkom nový izolačný systém pre použitie v stavebníctve. Dokonalá zvuková izolácia pre vaše stavby! Podľa známych fyzikálnych zákonov môže vysoký zvukový útlm a dobrú tepelnú akumuláciu docieliť iba ťažká hmota v nepojenej forme. Vo všetkých svojich detailoch sú dosky WOLF vyrobené z biologicky odbúrateľných a absolútne čistých materiálov. V špeciálne konštruovanom kartónu na princípe preglejky je integrovaný pálený, kremičitý piesok.Tieto konštrukcie a použité materiály umožňujú prijať a eliminovať celé frekvenčné spektrum zvuku. Aktívna zvuková vlna prechádza až siedmymi vrstvami kartónu a šiestimi vrstvami piesku. Pri prechode medzi mnohými vrstvami rôznych materiálov stráca zvuková vlna svoju energiu a je týmto efektom výborne tlmená. V porovnaní s konvenčnými podlahami, vyrobenými pomocou suchých i mokrých procesov, menia tieto "wellness dosky" pozitívnym spôsobom celkovú klímu v interiéri

Pomocou zvukovo izolačných dosiek WOLF predstavujúcich systém "suchého poteru" inštalovaného priamo na drevené či betónové podlahy sa docielia vynikajúce hodnoty útlmu kročajového hluku a nízkofrekvenčného zvuku. V spojení s mäkkými drevovláknitými doskami sa už pomocou jednej vrstvy izolačných dosiek WOLF docielia omnoho lepšie zvukovo izolačné hodnoty ako pri obvyklých poterových systémoch. Hlavnou prednosťou pri pokládke dosiek WOLF je jednoduchosť a rýchlosť. Pokládka zvukovo izolačných dosiek WOLF na rovnom povrchu je technicky tak jednoduchá, že ju zvládne naozaj každý. Jednoducho poukladáme dosky na podlahu od jedného roku k druhému, pričom sa dosky kladú na doraz. Je potrebné dbať iba na to, aby dosky boli poukladané na väzbu. Následne je po položení zvukovo izolačných dosiek WOLF možné priamo na ne poukladať finálnu vrstvu podlahovej krytiny ako napríklad parkety, laminát, korok, dlažbu atď. ...

Pre zvislé konštrukcie stien a priečok sa ponúka hneď niekoľko systémových riešení pre zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcií. Jednou z možností je priama montáž s použitím špeciálnych akustických hmoždiniek Herkules alebo montáž predsteny z kovových (drevených) profilov. Priečkové konštrukcie je možné aj dodatočne izolovať vrstvou zvukovo izolačných dosiek WOLF a následne prekryť finálnou vrstvou sadrokartónu. Vždy je potrebné dbať na montážne pokyny a odporúčania výrobcu pre dosiahnutie maximálneho zvukovo izolačného účinku

Montáž zvukovo izolačných dosiek WOLF na strop je trochu zložitejšia. Vo väčšine prípadov sa dosky kotvia na drevený alebo kovový rošt a prikryjú sa vrstvou sadrokartónu. Dosky sa môžu použiť aj do pohľadových konštrukcií. Tu je však potrebné dať pozor na pomerne veľkú hmotnosť takejto konštrukcie a použiť odpovedajúce kotviace prvky.

Každý projekt v tejto oblasti je špecifický. Je potrebné vedieť či sa budú dosky aplikovať priamo na stenu alebo je potrebné urobiť pomocnú konštrukciu. Po obhliadke Vám budeme vedieť upresniť cenu Vášho projektu.

Ponúkame Vám aspoň časť cenníka produktov.

Chcete objednať tovar ?