CLIMATIZER PLUS - celulózová fúkaná izolácia

V sedemdesiatych rokoch prišli na trh tepelné izolácie na báze celulózových vlákien. Sú to prírodné materiály, ktorých výroba je zabezpečovaná tak, aby spĺňali náročné požiadavky, ktoré sú kladené na tepelné izolácie.

Základ "fúkanej" celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok je s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Celá výroba je zaisťovaná suchou cestou. V súčasnosti je materiál bežne dostupný v Čechách, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a od roku 1990 i na Slovensku. Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie v špecializovaných certifikovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby. Počítačom riadená výrobná technológia celulózovej "fúkanej" tepelnej izolácie je v súčasnosti najmodernejšou svojho druhu i vo svetovom meradle.

Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality výrobku. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka "ekologický šetrný výrobok" 01-01.K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.


Chcete vedieť koľko to bude stáť ?