Climastone - minerálna fúkaná izolácia

To, že môže byť izolácia vložená do stavebnej konštrukcie aj inak ako vo forme dosiek, je už viac menej známym faktom. Predovšetkým vďaka celulózovej izolácii CLIMATIZER PLUS, ktorá sa fúkaním začala inštalovať do stavieb v Československu už v roku 1991, je táto metóda už značne rozšírená prakticky po celom území Českej aj Slovenskej republiky a vo všetkých susedných štátoch. V tomto roku spoločnosť CIUR a.s. popri CLIMATIZER-i PLUS zahájila taktiež výrobu fúkanej izolácie z kamennej vlny. Výrobný proces je založený na úzkej spolupráci s renomovanou firmou SAINT GOBAIN, ktorá je dodávateľom polotovaru pre túto unikátnu technológiu.

CLIMASTONE je unikátna tepelná a akustická izolácia, ktorá je vyrobená z minerálnej vlny. Výroba je založená na metóde rozvlákňovania taveniny zmesí hornín a ďalších prímesí a prísad. Vytvorené minerálne vlákna sa v rámci výrobnej linky spracujú do finálneho tvaru granulátu, vlákna sú po celom povrchu hydrofobizované, napriek tomu je nutné izoláciu v konštrukcii chrániť vhodným spôsobom proti poveternostným vplyvom.

Čo patrí medzi hlavné prednosti tohto výrobku?
Medzi fúkanými izoláciami výrobok CLIMASTONE vyniká predovšetkým klasifikáciou reakcie na oheň "A1". To ho predurčuje pre aplikáciu všade tam, kde je z hľadiska požiarnej bezpečnosti táto klasifikácia požadovaná. Sú to predovšetkým protipožiarne steny, podhľady, priestorov s vysokým počtom zhromažďovaných osôb, konštrukcie v blízkosti komínových telies, inštalačné a káblové šachty prechádzajúce rôznymi požiarnymi úsekmi a mnoho podobných aplikácií. Výrobok je veľmi stabilný a pri dodržaní predpísaných objemových hmotností poskytuje dlhodobo perfektné technické parametre. Je striktne vyrábaný z kvalitnej kamennej vlny a zabezpečuje významné zvýšenie požiarnej odolnosti správne vyplnených konštrukcií. Vlákno je stabilné aj pri teplotách nad 600 °C. Klasifikácia reakcie na oheň je na stupni A1.
Pozor nezamieňať s výrobkami zo sklených vlákien!

Chcete vedieť koľko to bude stáť ?